Biokominiki INFIRE

Aktualności

Pn, 06.11.2017

Zapraszamy wszystkich chętnych Wykonawców do świadczenia usług doradczych w zakresie doradztwa i zaprojektowania 4 nowych modeli kominków w ramach Działania „Internacjonalizacja MŚP ", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020