Biokominiki INFIRE
INFIRE

 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych Wykonawców do realizacji kompleksowej usługi doradczej, której efektem końcowym będzie opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego w ramach Działania „Internacjonalizacja MŚP ", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

.szczegóły poniżej:

https://wetransfer.com/downloads/f3b2229a38cfb5c641fe87b1c80e7bf020170517055843/ca03da628e6b407ab6ff55ced18045cb20170517055843/a74faf

 

kontakt:   infire@wp.pl

POBIERZ
infire@wp.pl