Biokominiki INFIRE
INFIRE Spectrum-White

 

 

 

Kominek Spectrum zosta?? zaprojektowany z my??l? o rozszerzeniu funkcjonalno??ci naszych produktów.

Dzi?ki konstrukcji Spectrum dolna cz???? kominka mo??e by?

wykorzystywana jako pó??ka, tak jak wida? to na za???czonym zdj?ciu.

Poza tym kominek Spectrum jest dwustronny wi?c mo??na go ustawia? w dowolnym miejscu swojego wn?trza.

infire@wp.pl