Płyn grzewczy INFIRE
INFIRE P??yn grzewczy

P??yn INfire jest biologicznie czystym p??ynem sporz?dzanym na bazie alkoholu etylowego pochodzenia ro??linnego P??yn grzewczy INfire dzi?ki dopracowanej recepturze spala si?  bezwonnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie powstaje tak??e dym ani popió??! Produktami spalania s? jedynie para wodna i dwutlenek w?gla w ilo??ciach zbli??onych do tych w wydychanym przez cz??owieka powietrzu. P??yn Infire posiada atest PZH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Litr p??ynu spala si?, w zale??no??ci od ustawienia wielko??ci p??omienia, w czasie od 3 do 6 godzin. Koszt 1 litra p??ynu grzewczego Infire to jedynie 10 z?? brutto.

Aby zamówi? Paliwo napisz do nas , Koszt wysy??ki kartonu (12litrów) kurier = 20 z??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infire@wp.pl