Kominki INFIRE


- Empire 2 -

Empire 2Model Empire 2 Kominki Empire 2

- Inbianco -

InbiancoModel Inbianco Model INBIANCO to uniwersalny kominek, kt??ry poprzez swoj? budow? mo??e by? zawieszony na ??cianie lub wstawiony w przygotowan? wn?k? tak, aby ramka zlicowa??a si? ze ??cian?.

- Inecco -

IneccoModel Inecco Model INECCO to design i pi?kne wyko??czenie nowoczesnej formy ognia. Jego konstrukcja pozwala na u??ytkowanie praktycznie w kadym miejscu , a zdecydowanie najlepiej odnajdzie si? we wn?trzach nowowczesnych

- Inportal -

InportalModel Inportal Model INPORTAL to elegancja i pi?kno klasycznej formy ognia. Obudowa wykonana z najwy??szej jako??ci MDFu i wyizolowana stalowa komora na ogie?? pozwalaj? nie wkomponowanie bezpiecznego i wygodnego w u??ytkowaniu kominka w klasyczne wn?trza

- Ingold -

IngoldModel Ingold to kominek przeznaczony do zawieszenia na ??cianie lub wstawienia w przygotowan? wn?k? dzi?ki czemu nie ingeruje on w przestrze?? mieszkaln?. Ramka kominka pokryta pi?knym miedziano-z??otym kolorem

- Incolor -

IncolorModel Incolor to mo??liwo??? skomponowania kominka idealnego do Twojego wn?trza.

- Inside 900 -

Inside 900Model Inside 900 Kompaktowy kominek do zawieszenia na ??cianie lub wstawienia w przygotowana wn?k?

- Inside 1200 -

Inside 1200Model Inside 1200 jest kominkiem wisz?cym, mocowanym na ??cianach. Charakteryzuje si? nowoczesnym designem a mo??liwo??? kombinacji kolorystycznych pozwoli na idealne dopasowanie go do konkretnego wn?trza.

- Inside individual -

Inside individualModel Inside individual Kominek ze stali nierdzewnej do zabudowy w ??cianie. Dostosujemy wymiary wed??ug indywidualnych potrzeb klienta

- Visio -

VisioModel Visio jest najmniejszym kominkiem stoj?cym w naszej ofercie. Jego nowoczesny design oraz uniwersalna konstrukcja pozwala na cieszenie si? ogniem praktycznie w ka??dym miejscu.

- Spark -

SparkModel Spark jest kominkiem zawieszanym na ??cianie. Dzi?ki uniwersalnej formie i niewielkim gabarytom wzbogaci ka??de wn?trze o ciep??o i pi?kny ogie?? bez ingerencji w przestrze?? mieszkaln?.

- Spectrum -

SpectrumModel Spectrum charakteryzuje si? nowoczesnym designem. Jego niepowtarzalna forma i wielofunkcyjno??? znajd? zastosowanie w najbardziej wyszukanych wn?trzach.

- Insignio -

InsignioModel Insignio charakteryzuje si? nowoczesnym designem. Jego oryginalna forma odnajdzie si? zar??wno we wn?trzach klasycznych jak i nowoczesnych. Kominek idealnie wkomponuje si? we wn?trze restauracji, recepcji czy salon??w.

- Inspire -

InspireModel Inspire Uniwersalny kominek przeznaczony do wbudowania we wn?k? lub zawieszenia na ??cianie. Pi?kna forma i dopracowane detale zadowol? najbardziej wymagaj?cych klient??w

- Murall -

MurallModel Murall jest kominkiem wisz?cym. Jego uniwersalna forma pozwala na wkomponowanie go w ka??dy rodzaj wn?trza. Dzi?ki mo??liwo??ci zmiany kolorystyki oraz wymiar??w kominek Murall mo??na dostosowa? do ka??dej przestrzeni.

- Inside c vers1 -

Inside c vers1Model Inside c vers1 dzi?ki zastosowaniu specjalnej stali mo??liwym byi uzyskanie pi?knej minimalistycznej formy pozwalaj?cej na zabudow? ognia w ??cianie i obserowowanie go a?? z trzech stron

- Inside c vers2 -

Inside c vers2Model Inside c vers2 to kominek do zamontowania w przygotowanej wn?ce. Jego forma i konstrukcja u??atwia monta?? w ??cianie gdyz dzi?ki zagietym zak??adkowm mo??na zakamuflowa? rant wyci?cia otworu w ??cianie.

- Inside c vers3 -

Inside c vers3Model Inside c vers3 Najbardziej rozbudowana wersja kominka Typu C do zabudowy w ??cianie, Kominek w standardzie posiada 3 szyby i d??ugi 80cm palnik Longfire

- Inside u -

Inside uModel Inside u to kominek do zamontowania w przygotowanej wn?ce. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali mo??liwym by??o uzyskanie najbardziej minimalistycznej formy czyli jednej warstwy stali. Konstrukcja pozwala na obserwacj? ognia a?? z trzech stron.

- Inside l i p vers1 -

Inside l i p vers1Model Inside l i p vers1 Model INSIDE L,P 800 VERS1 to kominek do zamontowania w przygotowanej wn?ce. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali mo??liwym by??o uzyskanie najbardziej minimalistycznej formy czyli jednej warstwy stali.

- Inside l i p vers2 -

Inside l i p vers2Model Inside l i p vers2 to kominek do zamontowania w przygotowanej wn?ce. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali mo??liwym by??o uzyskanie najbardziej minimalistycznej formy czyli jednej warstwy stali.

- Individual projects -

Individual projectsModel Individual projects Realizujemy pomys??y naszych klient??w zgodnie z marzeniami, wymiarami, kolorami najbardziej pasuj?cymi do wn?trza i nastroju.

- Paleniska -

PaleniskaModel Paleniska Paleniska i wk??ady INFIRE to spos??b na wkomponowanie ognia dok??adnie tam gdzie sobie tego ??yczysz.

- Wklady -

WkladyModel Wklady Paleniska i wk??ady INFIRE to spos??b na wkomponowanie ognia dok??adnie tam gdzie sobie tego ??yczysz.

Dajemy naszym klientom możliwość zmiany kolorów wybranych kominków w celu dostosowania ich do konkretnego wnętrza. Jesteśmy także w stanie realizować projekty specjalne zgodnie z wytycznymi klienta. - Skontaktuj się z nami.
infire@wp.pl